English Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

İLK BAKIŞTA

Rakamlar 2020-2021 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir.

MİSYON

ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

VİZYON

Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

26.451
Öğrenci
143.739
Mezun

PROGRAMLAR

220
41 Lisans Programı
107 Yüksek Lisans Programı
72 Doktora Programı
17
Akredite Program
47
Disiplinlerarası Program
Lisans Programları Lisansüstü Programları

SOSYAL İMKÂNLAR

60.635 m2
Açık-Kapalı Spor Alanı
43
Spor Takımı
104
Öğrenci Topluluğu
2.932
Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri Katılımcı Sayısı
173
ODTÜ'de Düzenlenen Bilimsel Toplantı ve Kültürel Etkinlik
10.000
Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevrimiçi Kongre Katılımcı Sayısı

BURSLAR

8515
Verilen Burs Sayısı
39.000.000TL
Burs Miktarı(Toplam-Yıllık)

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Yerleşke Alanı: 45 km2
33
Ormanlık alan (km2)
7.322
Yurt Kapasitesi (kişi)
374
Derslik-Anfi Sayısı
465
Laboratuvar Sayısı Laboratuvarlar

İNSAN KAYNAKLARI

2.162
Akademik Personel
765
Öğretim Üyesi
2527
İdari Personel
386
Profesör
162
Doçent
217
Dr. Öğretim Üyesi (Y.Doç)
332
Öğretim Görevlisi - Ders Verenler
153
Öğretim Görevlisi - Uygulamalı Birim
181
35. madde Araş. Gör. (ÖYP dahil)
731
Araştırma Görevlisi
45
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı

ÖDÜLLER

39
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül (2017-2021)

168
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül (2017-2021)

38
Diğer Ödüller (2017-2021)

49
Burslar (2017-2021)

PROJELER

497
Bilimsel Araştırma Projesi
325
Döner Sermaye Projesi
1.184.063.896TL
Projelerin Toplam Bütçesi
344
TÜBİTAK Projesi
69
Uluslararası İşbirlikli Proje

TEKNOKENT

480
Firma
12.966
AR-GE Personeli
1.850
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı
1,8 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji İhracatı


23 Milyar TL
Toplam Teknoloji Satışı