English Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

İLK BAKIŞTA

Rakamlar 2022 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir.

MİSYON

ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

VİZYON

Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

26.251
Öğrenci
147.756
Mezun

PROGRAMLAR

220
41 Lisans Programı
107 Yüksek Lisans Programı
72 Doktora Programı
17
Akredite Program
47
Disiplinlerarası Program
Lisans Programları Lisansüstü Programları

SOSYAL İMKÂNLAR

60.635 m2
Açık-Kapalı Spor Alanı
43
Spor Takımı
102
Öğrenci Topluluğu
3.091
Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri Katılımcı Sayısı
727
ODTÜ'de Düzenlenen Bilimsel Toplantı ve Kültürel Etkinlik
400
Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevrimiçi Kongre Katılımcı Sayısı

BURSLAR

9.038
Verilen Burs Sayısı
53.000.000TL
Burs Miktarı(Toplam-Yıllık)

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Yerleşke Alanı: 45 km2
33
Ormanlık alan (km2)
7.695
Yurt Kapasitesi (kişi)
374
Derslik-Anfi Sayısı
466
Laboratuvar Sayısı Laboratuvarlar

İNSAN KAYNAKLARI

2.201
Akademik Personel
736
Öğretim Üyesi
2540
İdari Personel
383
Profesör
169
Doçent
184
Dr. Öğretim Üyesi (Y.Doç)
336
Öğretim Görevlisi - Ders Verenler
157
Öğretim Görevlisi - Uygulamalı Birim
151
35. madde Araş. Gör. (ÖYP dahil)
821
Araştırma Görevlisi
45
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı

ÖDÜLLER

42
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül (2017-2022)

201
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül (2017-2022)

39
Diğer Ödüller (2017-2022)

58
Burslar (2017-2022)

PROJELER

186
Bilimsel Araştırma Projesi
206
Döner Sermaye Projesi
1.216.687.812TL
Projelerin Toplam Bütçesi
341
TÜBİTAK Projesi
80
Uluslararası İşbirlikli Proje

TEKNOKENT

488
Firma
16.469
AR-GE Personeli
1.850
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı
1,8 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji İhracatı


30 Milyar TL
Toplam Teknoloji Satışı