English Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

İLK BAKIŞTA

Rakamlar 2023 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir.

MİSYON

ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

VİZYON

Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

25.089
Öğrenci
150.977
Mezun

PROGRAMLAR

220
41 Lisans Programı
107 Yüksek Lisans Programı
72 Doktora Programı
16
Akredite Program
47
Disiplinlerarası Program
Lisans Programları Lisansüstü Programları

SOSYAL İMKÂNLAR

61.400 m2
Açık-Kapalı Spor Alanı
42
Spor Takımı
102
Öğrenci Topluluğu
3.286
Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri Katılımcı Sayısı
591
ODTÜ'de Düzenlenen Bilimsel Toplantı ve Kültürel Etkinlik
17.200
Bilim ve Teknoloji Müzesi Ziyaretçi Sayısı

BURSLAR

8.761
Verilen Burs Sayısı
48.000.000TL
Burs Miktarı(Toplam-Yıllık)

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Yerleşke Alanı: 45 km2
33
Ormanlık alan (km2)
7.695
Yurt Kapasitesi (kişi)
374
Derslik-Anfi Sayısı
467
Laboratuvar Sayısı Laboratuvarlar

İNSAN KAYNAKLARI

1.892
Akademik Personel
705
Öğretim Üyesi
2.603
İdari Personel
378
Profesör
171
Doçent
156
Dr. Öğretim Üyesi (Y.Doç)
327
Öğretim Görevlisi - Ders Verenler
152
Öğretim Görevlisi - Uygulamalı Birim
90
35. madde Araş. Gör. (ÖYP dahil)
618
Araştırma Görevlisi
36
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı

ÖDÜLLER

44
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül (2017-2023)

230
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül (2017-2023)

43
Diğer Ödüller (2017-2023)

74
Burslar (2017-2023)

PROJELER

200
Bilimsel Araştırma Projesi
251
Döner Sermaye Projesi
1.675.107.103TL
Projelerin Toplam Bütçesi
340
TÜBİTAK Projesi
101
Uluslararası İşbirlikli Proje

TEKNOKENT

436
Firma
13.250
AR-GE Personeli
1.850
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı
1,8 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji İhracatı


17 Milyar TL
Toplam Teknoloji Satışı